THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 22-11-2021

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 22-11-2021

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn sử dụng phần mềm olm.vn đơn giản nhất để tạo đề thi, làm bài thi, chấm thi online

Hướng dẫn sử dụng phần mềm olm.vn đơn giản nhất để tạo đề thi, làm bài thi, chấm thi online

Lượt xem:

Phần 1. hướng dẫn đăng nhập, tạo đề thi trắc nghiệm, trắc nghiệm có tự luận Phần 2. hướng dẫn tạo đề thi tự luận, đề thi môn tiếng anh và cách chia sẻ đề thi   [...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 15/11/2021

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 15/11/2021

Lượt xem:

[...]