Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp thpt năm 2024

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp thpt năm 2024

Lượt xem:

Thời gian đăng ký dự thi từ 2/5/2024 đến 5/5/2024. Các em chú ý đăng ký sớm để có sai sót còn điều chỉnh. Việc đăng ký dự thi tốt nghiệp thpt năm 2024 giống như năm 2023. vậy nên các e theo dõi video và làm tương tự như năm 2023. [...]
Thông báo tuyển sinh công an nhân dân năm 2024

Thông báo tuyển sinh công an nhân dân năm 2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2024

Kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2024

Lượt xem:

[...]
Thông báo tuyển sinh Quân sự năm 2024

Thông báo tuyển sinh Quân sự năm 2024

Lượt xem:

[...]
Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Lượt xem:

ploads/2024/03/Thong-tu-02-2024-ve-Quy-che-thi-TN-THPT-2024.pdf”] [...]
Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp thpt năm 2023

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp thpt năm 2023

Lượt xem:

Đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2024 tương tự năm 2023. [...]