Một số hình ảnh cựu học sinh niên khoá 2001-2004 về thăm trường và kỷ niệm 20 năm ngày ra trường

Lượt xem: