Hướng dẫn đưa hồ sơ lên smas- Quản lý hồ sơ điện tử

Hướng dẫn đưa hồ sơ lên smas- Quản lý hồ sơ điện tử

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn học sinh cài đặt và sử dụng MS teams trong dạy học online

Hướng dẫn học sinh cài đặt và sử dụng MS teams trong dạy học online

Lượt xem:

Video 1: hướng dẫn chung video 2: hướng dẫn sử dụng teams trên web khi không cài đặt được microsoft teams. [...]
bộ gõ chữ tiếng dân tộc và font chữ vnkey

bộ gõ chữ tiếng dân tộc và font chữ vnkey

Lượt xem:

VnKey phan mem va font chu [...]
đề cương tin 12 hk2

đề cương tin 12 hk2

Lượt xem:

[...]
kiem tra 15p

kiem tra 15p

Lượt xem:

[...]