Kế hoạch tuần(Từ ngày 10/6/2024 đến 16/6/2024)

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

(Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)

THỨ, NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ
Thứ Hai

10/6/2024

-Tham gia chấm thi TS vào lớp 10: Theo Quyết định;

-Họp Chuẩn bị công tác thi TN THPT từ 9 giờ: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng Văn phòng;

-Dạy và học theo TKB;

-Điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch tuần: Hiệu trưởng.

-Làm việc theo kế hoạch  
Thứ Ba

11/6/2024

-Dạy và học theo TKB;

-Dự Hội nghị Quyết thắng LLVT huyện: Phó hiệu trưởng(T.An)

-Làm việc theo kế hoạch  
Thứ Tư

12/6/2024

-Dạy và học theo TKB;

-Nhận Đề cương ôn tập kiểm tra, đánh giá lại tại Văn phòng: 38 học sinh

-Làm việc theo kế hoạch  
Thứ Năm

13/6/2024

-Dạy và học theo TKB;

-Làm việc với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh về kiểm tra: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng, Nhân viên, Bảo vệ.

-Làm việc theo kế hoạch  
Thứ Sáu

14/6/2024

-Dạy và học theo TKB; -Làm việc theo kế hoạch  
Thứ Bảy

15/6/2024

-Dạy và học theo TKB;  
Chủ Nhật

16/6/2024

 -Đón quý thầy, cô giáo và các anh chị cựu học sinh khoá 2001-2004 về Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng