Kế hoạch công tác tuần từ ngày 19/2/2024 đến ngày 25/2/2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN SỐ

(Từ ngày 19/02/02024 đến ngày 25/2/2024)

THỨ

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ Hai

19/2/2024

– Chào cờ từ 7 giờ: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Ban Chấp hành Đoàn, Giáo viên chủ nhiệm, Học sinh

– Giao ban từ 9 giờ: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Bí thư Đoàn, Tổ trưởng Văn phòng

– Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình học sinh sau nghỉ tết Nguyên đán trước 9 giờ (Theo đường LINK trực tuyến trong thư điện tử cá nhân)

– Tiếp tục dạy và học theo Thời khoá biểu số

– Bổ sung và điều chỉnh Lịch làm việc: Hiệu trưởng

– Tập đồng diễn từ 14 giờ 30: Ban Chấp hành Đoàn, Tổ Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh theo danh sách

– Học sinh nghỉ học

– Tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện các đội tuyển dự thi cấp tỉnh

Thứ Ba

20/2/2024

– Tập đồng diễn từ 14 giờ 30: Ban Chấp hành Đoàn, Tổ Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh theo danh sách

– Học sinh nghỉ học

– Tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện các đội tuyển dự thi cấp tỉnh

Thứ Tư

21/2/2024

– Tập đồng diễn từ 14 giờ 30: Ban Chấp hành Đoàn, Tổ Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh theo danh sách

– Học sinh nghỉ học

– Tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện các đội tuyển dự thi cấp tỉnh

– Lao động vệ sinh theo Kế hoạch

Thứ Năm

22/2/2024

– Tập đồng diễn từ 14 giờ 30: Ban Chấp hành Đoàn, Tổ Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh theo danh sách

– Học sinh nghỉ học

– Tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện các đội tuyển dự thi cấp tỉnh

Thứ Sáu

23/2/2024

– Tổ chuyên môn nộp đề thi đề nghị HSG Olympic 10/3(5 bản in và File) – Tập đồng diễn từ 14 giờ 30: Ban Chấp hành Đoàn, Tổ Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh theo danh sách

– Học sinh nghỉ học

– Tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện các đội tuyển dự thi cấp tỉnh

Thứ Bảy

24/2/2024

– Điều chỉnh phân công chuyên môn

– Hội thảo trực tuyến về Sách giáo khoa lớp 12(Lịch chi tiết tại WEB)

– Tập đồng diễn từ 14 giờ 30: Ban Chấp hành Đoàn, Tổ Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh theo danh sách

– Học sinh nghỉ học

– Tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện các đội tuyển dự thi cấp tỉnh

– Hội thảo trực tuyến về Sách giáo khoa lớp 12(Lịch chi tiết tại WEB)

Chủ Nhật

25/2/2024

– Tập đồng diễn từ 14 giờ 30: Ban Chấp hành Đoàn, Tổ Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh theo danh sách

– Học sinh nghỉ học