Lịch công tác tuần từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

(Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ Hai

24/6/2024

-Nhận quyết định coi, chấm thi TN 

-Họp công tác chuẩn bị thi TN lúc 9 giờ: Phó hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng, Nhân viên, Người lao động.

-Hoàn thành niêm phong tất cả các phòng thi.

-Hướng dẫn nghiệp vụ và quy chế thi TN từ 13 giờ 45: Theo quyết định coi, chấm thi (Không vắng).

-Họp Chi bộ từ 14 giờ 30: Đảng viên;

-Hạn cuối các Tổ trưởng đánh giá Chuẩn giáo viên trên Temis để gửi về Sở GD

 
Thứ Ba

25/6/2024

-Dừng các hoạt động tại trường phục vụ công tác thi TN  
Thứ Tư

26/6/2024

-Tổ chức thi TN theo lịch -Tổ chức thi TN theo lịch  
Thứ Năm

27/6/2024

-Tổ chức thi TN theo lịch -Tổ chức thi TN theo lịch  
Thứ Sáu

28/6/2024

-Tổ chức thi TN theo lịch -Tổ chức thi TN theo lịch  
Thứ Bảy

29/6/2024

-Bắt đầu Tham gia chấm thi TN: Theo Quyết định chấm thi  
Chủ Nhật

30/6/2024