Lịch công tác tuần từ ngày 17/6/2024 đến 23/6/2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

(Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

THỨ, NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ
Thứ Hai

17/6/2024

-Học sinh 12 tập trung học Quy chế thi và nhận giấy báo dự thi từ 7 giờ (dạy và học từ 7g30): Phó hiệu trưởng(T.Nam) triển khai 

-Hướng dẫn ôn tập Kiểm tra, đánh giá lại: C.Thuỷ, C.Thuý, C.Liên, C.Nưch; HS

 
Thứ Ba

18/6/2024

-Dạy và học theo TKB;

-Hướng dẫn ôn tập Kiểm tra, đánh giá lại: T.Năm, C.Trang, T.Tú, T.Tiếp, C.Hằng; HS

 
Thứ Tư

19/6/2024

-Làm việc với Đoàn kiểm tra Thi tốt nghiệp THPT: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng

-Dạy và học theo TKB;

 
Thứ Năm

20/6/2024

-Kiểm tra, đánh giá lại cho học sinh chưa đạt theo kế hoạch: T.Thức, GV, HS

-Dạy và học theo TKB;

-14g00: Chấm Kiểm tra, đánh giá lại theo quyết định  
Thứ Sáu

21/6/2024

-Dạy và học theo TKB;  
Thứ Bảy

22/6/2024

-Dạy và học theo TKB; -Họp xét kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 từ 9 giờ: Hội đồng tuyển sinh(Có thể điều chỉnh theo Kế hoạch của Sở)  
Chủ Nhật

23/6/2024

-Giáo viên giữ liên lạc với nhà trường để nhận nhiệm vụ coi,chấm thi tốt nghiệp và tập huấn quy chế khi có quyết định: Phó hiệu trưởng(T.An) triển khai