Lịch công tác tuần từ 8/7/2024 đến 14/7/2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

(Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 14/07/2024)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ Hai

08/7/2024

-Báo cáo danh sách tập huấn SGK 12 về Sở GD và ĐT: Phó hiệu trưởng
Thứ Ba

09/7/2024

-Họp Huyện uỷ;

-Tập huấn SGK Ngữ văn 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Tin học 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Vật lí 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Ngữ văn 12 tại trường từ 13 giờ 30(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Tin học 12 tại trường từ 13 giờ 30(Trực tuyến)

Thứ Tư

10/7/2024

-Họp Huyện uỷ

-Tập huấn SGK Địa lí 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Công nghệ nông nghiệp 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến)

-Họp Huyện uỷ

-Tập huấn SGK Công nghệ công nghiệp 12 tại trường từ 13 giờ 30(Trực tuyến)

Thứ Năm

11/7/2024

-Tập huấn SGK Trải nghiệm hướng nghiệp 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Sinh học 12 tại trường từ 13 giờ 30(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 tại trường từ 13 giờ 30(Trực tuyến)

Thứ Sáu

12/7/2024

-Tập huấn SGK Toán 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Tiếng Anh tại BMT(Trực tiếp)

-Tập huấn SGK Toán 12 tại trường từ 13 giờ 30(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Giáo dục thể chất 12 tại trường từ 13 giờ 30(Trực tuyến)

-Tập huấn SGK Lịch sử 12 tại trường từ 13 giờ 30(Trực tuyến)

Thứ Bảy

13/7/2024

Chủ Nhật

14/7/2024