Lịch công tác tuần 35 từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN SỐ 35

(Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ Hai

13/5/2024

-Kiểm tra, đánh giá tập trung học kỳ II: Thầy Thức, GV, HS

-Nộp Hồ sơ tổ năm học 2023-2024 về Chuyên môn: Tổ Toán; Thể dục và Giáo dục quốc phòng và an ninh

– Bổ sung và điều chỉnh Kế hoạch tuần: Hiệu trưởng

-Kiểm tra, đánh giá tập trung học kỳ II: Thầy Thức, GV, HS  
Thứ Ba

14/5/2024

-Kiểm tra, đánh giá tập trung học kỳ II: Thầy Thức, GV, HS -Kiểm tra, đánh giá tập trung học kỳ II: Thầy Thức, GV, HS  
Thứ Tư

15/5/2024

-Kiểm tra, đánh giá tập trung học kỳ II: Thầy Thức, GV, HS -Giáo viên chủ nhiệm 12 nhắc học sinh và giáo viên hạn cuối hoàn thành khắc phục hồ sơ theo bản kiểm tra  
Thứ Năm

16/5/2024

-Kiểm tra bù cho học sinh vắng: GVBM, HS -Hoàn thành rà soát, kiểm tra thông tin đăng ký thi tốt nghiệp: Phó hiệu trưởng(T.Nam), Bộ phận dữ liệu(T.Thức), Giáo viên chủ nhiệm 12  
Thứ Sáu

17/5/2024

-Dạy và học theo Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17/5/2025: GV, HS

– Họp giáo viên dạy Hòa nhập khuyết tật lớp 10A8 lúc 10 giờ 25 phút: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng(T.Nam), Giáo viên đã và đang dạy 10A8

-Hoàn thành tổng hợp báo cáo về Hiệu trưởng các khoản thu-chi ngoài ngân sách năm học 2023-2024: Kế toán, Thủ quỹ  
Thứ Bảy

18/5/2024

-Dạy và học theo Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17/5/2025: GV, HS

– Hoàn thành bàn giao Phiếu đăng ký dự thi số 2 cho học sinh 12: Phó hiệu trưởng(T.Nam), Bộ phận dữ liệu(T.Thức), Giáo viên chủ nhiệm 12

– Họp giáo viên chủ nhiệm 12 tiết sinh hoạt lớp: Hiệu trưởng

 
Chủ Nhật

19/5/2024

-Hoàn thành nhập điểm và nhận xét học kỳ II, cả năm vào Smas trước 17 giờ: GVCN, GVBM

(Nhận xét học sinh bằng lời đảm bảo 3 yếu tố: 1.Phẩm chất, 2. Năng lực, 3. Chiều hướng phát triển)