Kế hoạch công tác tuần(Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 9/6/2024)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuần

Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/06/2024

 

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ Hai

03/6/2024

-Nộp hồ sơ thi đua về Khối: Thư ký hội đồng

-Học sinh 12 hoàn thành kiểm tra và ký xác nhận Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp (theo lớp) để kiểm tra chéo

-Dạy và học theo TKB;

-Bổ sung và điều chỉnh Kế hoạch tuần: Hiệu trưởng

-Hoàn thành chuyển lương tháng 6 trước ngày 10/6/2024: Kế toán  

Thứ Ba

04/6/2024

-Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2024 tại huyện Lắk: Theo Quyết định

-Hoàn thành hồ sơ xét nâng lương: Kế toán

-Công tác tại Sở GDĐT: Hiệu trưởng

-Dạy và học theo TKB;

   

Thứ Tư

05/6/2024

-Dạy và học theo TKB;

-Họp xét nâng lương từ 9 giờ: Hội đồng nâng lương(Theo Quyết định)

-Họp giáo viên hỗ trợ chuyển đổi tổ hợp môn từ 9 giờ 30: Theo Quyết định

   

Thứ Năm

06/6/2024

-Tham gia coi thi Tuyển sinh vào lớp 10(Từ 6/6/2024 đến 8/6/2024): Theo Quyết định của Sở GDĐT

-Dạy và học theo TKB;

-Nộp báo cáo hỗ trợ gạo theo NĐ 116 về Sở GDĐT: Kế toán  

Thứ Sáu

07/6/2024

-Dạy và học theo TKB;    

Thứ Bảy

08/6/2024

-Dạy và học theo TKB;    

Chủ Nhật

09/6/2024

-Tham gia chấm thi Tuyển sinh vào lớp 10(Từ 9/6/2024 đến 14/6/2024): Theo Quyết định của Sở GDĐT