Hướng dẫn sử dụng chức năng “Tệp” và “Bài tập” trong microsoft Teams

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video sẽ hướng dẫn các thầy cô sử dụng chức năng “Tệp” để gửi tài liệu cho học sinh, đồng thời sử dụng chức năng “Bài tập” để tạo ra các bài kiểm tra, đánh giá.

Trong video cũng có hướng dẫn cho học sinh cách thức nộp bài trên ms teams