Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em học sinh lưu ý:

  • Thời gian thực hành là từ 24 đến 25 tháng 08 năm 2021, trong thời gian này các e có thể làm thực hành việc điều chỉnh nguyện vọng tùy ý, mọi sự điều chỉnh trong thời gian này sẽ bị xóa hết sau khi kết thúc thời gian thực hành.
  • Thời gian điều chỉnh chính thức từ 29/08/2021 đến 17 giờ ngày 05/09/2021. Kết quả này là kết quả chính thức điều chỉnh nguyện vọng.