Đề cương ôn tập KT 1 tiết tin 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

Link tải đề cương bài 1 tiết lần 2: (Đề cương học kỳ phần 2)

https://drive.google.com/file/d/1zGjw7hASQkkjKW1Ds3nq7I44Y-pv_F6f/view?usp=sharing

Link tải đề cương học kỳ phần 1

https://drive.google.com/file/d/1rzOAtvSmuGn_ls7m8sQsFMGALtCY05D8/view?usp=sharing