KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THI, KỲ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III NĂM 2018

KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THI, KỲ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III NĂM 2018

Lượt xem:

HuongDanNoiDungChuongTrinhThi-Olympic_10-3_nam_2018 [...]
HƯỚNG DẪN HỘI THI GVDG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018 (BẢN CHÍNH – SỞ GỬI NGÀY 20/11/2017)

HƯỚNG DẪN HỘI THI GVDG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018 (BẢN CHÍNH – SỞ GỬI NGÀY 20/11/2017)

Lượt xem:

THONG_BAO_1-HUONG_DAN_THI_GVG_2017_2018-SoGui20-11-2017 [...]
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III NĂM 2018

Lượt xem:

QĐ-PHE_DUYET_10-3 [...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GVDG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GVDG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

KeHoachToChucCuocThiKHKTDanhChoHocSinhTrungHoc-2017-2018 [...]
KẾT LUẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

KẾT LUẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

Lượt xem:

Kết Luận Hướng Dẫn Đánh Giá Xếp Loại Giờ Dạy Của GV Trung Học [...]
THÀNH TÍCH HỌC SINH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2016-2017

THÀNH TÍCH HỌC SINH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

[...]
Kết quả chính thức thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017-2018

Kết quả chính thức thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017-2018

Lượt xem:

Kết quả đã công bố trên bảng tin nhà trường. Các thầy cô có thể tải về tham khảo [...]
KẾ HOẠCH TUẦN 05

KẾ HOẠCH TUẦN 05

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 05/KHT-THPTHV  Krông Ana, ngày 15  tháng 9   năm 2017             KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 05 Từ ngày  18  tháng 9  đến ngày  24 tháng  9  năm 2017         [...]
Trang 4 / 6« Đầu...«23456 »