Lịch công tác tuần từ 8/7/2024 đến 14/7/2024

Lịch công tác tuần từ 8/7/2024 đến 14/7/2024

Lượt xem:

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 14/07/2024) THỨ, NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ Thứ Hai 08/7/2024 -Báo cáo danh sách tập huấn SGK 12 về Sở GD và ĐT: Phó hiệu trưởng Thứ Ba 09/7/2024 -Họp Huyện uỷ; -Tập huấn SGK Ngữ văn 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến) -Tập huấn SGK Tin học 12 tại trường từ 8 giờ(Trực tuyến) -Tập huấn [...]