Kế hoạch tuần(Từ ngày 10/6/2024 đến 16/6/2024)

Kế hoạch tuần(Từ ngày 10/6/2024 đến 16/6/2024)

Lượt xem:

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024) THỨ, NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ Thứ Hai 10/6/2024 -Tham gia chấm thi TS vào lớp 10: Theo Quyết định; -Họp Chuẩn bị công tác thi TN THPT từ 9 giờ: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng Văn phòng; -Dạy và học theo TKB; -Điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch tuần: Hiệu trưởng. -Làm việc [...]