Kế hoạch công tác tuần(Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 9/6/2024)

Kế hoạch công tác tuần(Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 9/6/2024)

Lượt xem:

THÔNG BÁO Kế hoạch tuần Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/06/2024   THỨ, NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ Thứ Hai 03/6/2024 -Nộp hồ sơ thi đua về Khối: Thư ký hội đồng -Học sinh 12 hoàn thành kiểm tra và ký xác nhận Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp (theo lớp) để kiểm tra chéo -Dạy và học theo TKB; -Bổ sung và điều chỉnh Kế hoạch [...]